فرم شما با موفقیت ثبت شد

 

 کد رهگیری : CA-2022RC/{transaction_id}

شماره پرونده : CA-VF2022/{entry_id}

 

پس از بررسی فرم ارزیابی شما توسط وکلا و کارشناسان متخصص شرکت ، با شما تماس خواهیم گرفت

لطفا در حفظ و نگهداری کد رهگیری خود کوشا باشید

پس از بررسی فرم ارزیابی ، نامه تایید یا عدم تایید برای شما ارسال خواهد شد