ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
معرفی اعضا محترم شرکت ایرانوکا
هیئت مدیره
وحید عابدی نیا
وحید عابدی نیا مدیر عامل
پروفایل
کیوان خجندی
کیوان خجندی مدیریت ایرانوکا خاورمیانه
پروفایل
ابراهیم داوری
ابراهیم داوری مدیریت ایرانوکا استرالیا
پروفایل
سحر اردهالی
سحر اردهالی مدیریت ایرانوکا ایران
پروفایل
فرگل سادات غضنفری
فرگل سادات غضنفری وکیل رسمی شرکت ایرانوکا در ایران
پروفایل
سحر منافی
سحر منافی مدیر مارکتینگ
پروفایل
رقیه قمیصی
رقیه قمیصی مدیریت اسناد و مدارک
پروفایل
همکاران
منصوره بروجردیانی
منصوره بروجردیانی امور اداری
پروفایل
وحید بخشی
وحید بخشی دپارتمان اروپا
پروفایل
امیرحسین شیخ عباسی
امیرحسین شیخ عباسی امور اداری
پروفایل
علی قاسمی
علی قاسمی امور اداری
پروفایل
سارا نادری
سارا نادری امور اداری
پروفایل
علی رضا خراسانی
علی رضا خراسانی امور اداری
پروفایل
کتی یگانه
کتی یگانه امور اداری
پروفایل
پورحسین
پورحسین نویسنده شرکت
پروفایل
نمایندگان
سهیلا کیانی فر
سهیلا کیانی فر اراک
پروفایل
رسول صالحی
رسول صالحی تهران
پروفایل
مسعود نگارستانی
مسعود نگارستانی کرمان
پروفایل
ریحانه قاسم آذر
ریحانه قاسم آذر تبریز
پروفایل
فرهاد مالک اژدری
فرهاد مالک اژدری اردبیل
پروفایل
مریم رحیمی
مریم رحیمی گرگان
پروفایل
جلال نژاد فاضل
جلال نژاد فاضل اهواز
پروفایل
حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی بوشهر
پروفایل
رضا حقیقی نیت
رضا حقیقی نیت مشهد
پروفایل
دپارتمان آموزش
مسعود لاهیجانی
مسعود لاهیجانی زبان انگلیسی
پروفایل
علی قاسمیه
علی قاسمیه زبان انگلیسی
پروفایل
گروه IT و طراحی
پریا حاجی بابایی
پریا حاجی بابایی مهندس سایت
p.hbabaie@gmail.com +98 (912) 486 1397
پروفایل
محمد جواد علی نیا
محمد جواد علی نیا طراح گرافیک
پروفایل
آرزو محمدی
آرزو محمدی مهندس سایت
پروفایل
محدثه راد
محدثه راد طراح گرافیک
پروفایل
رضا جاوید
رضا جاوید مهندس سایت
پروفایل
امور مالی/صرافی
محمد
محمد صرافی
پروفایل
عرفان
عرفان فریت بار
پروفایل