ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
معرفی اعضا محترم شرکت ایرانوکا
هیئت مدیره
وحید عابدی نیا
وحید عابدی نیا مدیر عامل
info@iranoca.com 0014168310100
پروفایل
سحر اردهالی
سحر اردهالی مدیریت ایرانوکا خاورمیانه
ardehali@iranoca.com 09198945437
پروفایل
رقیه قمیصی
رقیه قمیصی مدیر مالی
rg@iranoca.com 09124759859
پروفایل
ابراهیم داوری
ابراهیم داوری مدیریت ایرانوکا استرالیا
davari@iranoca.com
پروفایل
سحر منافی
سحر منافی مدیر مارکتینگ
sahar@iranoca.com 0014168310100
پروفایل
فرگل سادات غضنفری
فرگل سادات غضنفری وکیل رسمی شرکت ایرانوکا در ایران
fg@iranoca.com
پروفایل
همکاران
وحید بخشی
وحید بخشی دپارتمان اروپا
پروفایل
مهشاد مظاهری
مهشاد مظاهری مشاور ارشد
eu@iranoca.com 09198945437
پروفایل
منصوره بروجردیانی
منصوره بروجردیانی مدیریت فضای مجازی
iranoca.eu@gmail.com
پروفایل
امیرحسین شیخ عباسی
امیرحسین شیخ عباسی امور اداری
پروفایل
درویش
درویش دپارتمان سوئد
پروفایل
سارا نادری
سارا نادری امور اداری
پروفایل
علی رضا خراسانی
علی رضا خراسانی امور اداری
پروفایل
کتی یگانه
کتی یگانه امور اداری
پروفایل
پورحسین
پورحسین نویسنده شرکت
پروفایل
نمایندگان
سهیلا کیانی فر
سهیلا کیانی فر اراک
پروفایل
رسول صالحی
رسول صالحی تهران
پروفایل
مسعود نگارستانی
مسعود نگارستانی کرمان
پروفایل
ریحانه قاسم آذر
ریحانه قاسم آذر تبریز
پروفایل
فرهاد مالک اژدری
فرهاد مالک اژدری اردبیل
پروفایل
مریم رحیمی
مریم رحیمی گرگان
پروفایل
جلال نژاد فاضل
جلال نژاد فاضل اهواز
پروفایل
حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی بوشهر
پروفایل
رضا حقیقی نیت
رضا حقیقی نیت مشهد
پروفایل
دپارتمان آموزش
مسعود لاهیجانی
مسعود لاهیجانی زبان انگلیسی
پروفایل
پورحسین
پورحسین زبان انگلیسی
پروفایل
گروه IT و طراحی
پریا حاجی بابایی
پریا حاجی بابایی مهندس سایت
p.hbabaie@gmail.com +98 (912) 486 1397
پروفایل
محمد جواد علی نیا
محمد جواد علی نیا طراح گرافیک
پروفایل
آرزو محمدی
آرزو محمدی مهندس سایت
پروفایل
محدثه راد
محدثه راد طراح گرافیک
پروفایل
فهار
فهار طراح گرافیک
پروفایل
رضا جاوید
رضا جاوید مهندس سایت
پروفایل
امور مالی/صرافی
محمد
محمد صرافی
پروفایل
عرفان
عرفان فریت بار
پروفایل