ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
علی رضا خراسانی
علی رضا خراسانی
امور اداری
education تحصیلات
  • کارشناسی میکروبیولوژی

files مدارک
  • ICDL

address رزومه کاری
شرکت مهاجرتی ایرانوکا
شرکت ادب مهاجر بین الملل
information درباره وی

certificates