ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
سید جلال نژاد فاضل
سید جلال نژاد فاضل
نماینده شهر اهواز
education تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

files مدارک
  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

address رزومه کاری
استخدام آموزش و پرورش از سال 1382
مدیریت دبیرستان از سال 89 تا 94
ریاست آموزش و پرورش از سال 94 تا 96
کارشناس مسئول مشاوره از سال 97 تا 98
درحال حاضر مدیر دبیرستان دوره اول در ناحیه سه اهواز
information درباره وی

certificates گواهینامه ها