ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
مسعود نگارستانی
مسعود نگارستانی
نماینده شهر کرمان
education تحصیلات
  • کارشناسی حقوق

  • کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

  • کارشناس ارشد مدیریت

files مدارک
  • مدیرعامل شرکت سینمایی مه نگار

  • مدیر موسسه پژواک گرافیک

  • مدرس کامپیوتر دانشکده دادبین

  • مدرس هنرهای زیبا

address رزومه کاری
مشاوره اقامت و اخذ ویزای اروپا و کانادا
مشاوره قراردادهای تجاری بین المللی
مشاوره حقوقی در زمینه های تجارت و واردات و صادرات
داوری و حل و فصل مسائل حقوقی
information درباره وی

certificates