ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
پرهام قرائتی
پرهام قرائتی
مدیریت مالی و اداری شرکت ایرانوکا (ایران) و ادب مهاجر بین الملل
education تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

files مدارک
  • مدیریت پروژه ها ی اداری و صنعتی در سازمان مدیریت صنعتی ایران

  • امور مالی و حسابداری سازمان مدیریت صنعتی ایران

  • مدیریت برنامه ریزی و نیروی انسانی

  • دوره جامع کاربردی حسابداری و حسابرسی داخلی

address رزومه کاری
مدیریت انواع پروژه ها و شرکت های ساختمانی
مدیر امور قرارداد ها و حسابرسی شرکت الیت سازان
مدیر امور قراردادها و پیمان شرکت مهندسین مشاور
information درباره وی

مهندس پرهام قرائتی متولد ۱۹۸۳ تهران
مدیریت مالی و اداری مجموعه های مختلف و دارای مدارک مرتبط از وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت صنعتی ایران
مدیریت پروژه ها، کنترل پیشرفت پروژه ها، کنترل هزینه و عملکرد شرکت، افزایش بهره وری و بازدهی

certificates