ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
https://iranoca.com/wp-content/uploads/2020/09/log-in.png
ریحانه قاسم آذر
نماینده شهر تبریز
education تحصیلات
  • کارشناس پرستاری

files مدارک
  • 7 سال سابقه کار با رشته مرتبط

  • فارغ تالتحصیل رشته پرستاری از دانشگاه آزاد

  • عضو و نایب رئیس هیات مدیره گروه مهندسی و تجاری remir

address رزومه کاری
information درباره وی
certificates مدارک و سرتیفیکیت ها
سمت وی در ایرانوکا
نماینده