ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
رضا حقیقی نیت
رضا حقیقی نیت
نماینده مشهد
education تحصیلات
  • کارشناسی کامپیوتر

  • کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

files مدارک
  • مدرس مراکز فنی و حرفه ای از سال 1378 تا کنون

  • کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه آموزش کامپیوتر

address رزومه کاری
کارشناس بخش فنی شرکت ماشین ها ی اداری ایران
مدیریت شرکت تخصصی توسعه خدمات انفورماتیک سپهر رضوی
نمایندگی شرکت اینوتی در خراسان
تاسیس و مدیریت شرکت آرین سفیر پاسارگاد
مدرس دانشگاه از سال 1390 تا کنون
information درباره وی

certificates