ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
https://iranoca.com/wp-content/uploads/2020/12/sa.jpeg
سحر منافی
مدیر مارکتینگ ایرانوکا
education تحصیلات
  • کارشناسی میکروبیولوژی

files مدارک
  • ICDL

address رزومه کاری
شرکت مهاجرتی ایرانوکا
شرکت ادب مهاجر بین الملل
information درباره وی

certificates مدارک
سرتیفیکیت
سرتیفیکیت
سرتیفیکیت
سرتیفیکیت
سمت وی در ایرانوکا
مدیر مارکتینگ ایرانوکا و جزو هیئت مدیره شرکت