ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
ثبت بار
 • نام و نام خانوادگی دارنده مرسوله
 • در صورت نداشتن شماره پاسپورت ، کد ملی خود را وارد نمایید
 • شماره تماس ثابت - شماره تماس همراه - ایمیل - آدرس فرستنده با دقت وارد شود
 • نام و نام خانوادگی گیرنده مرسوله
 • در صورت نداشتن شماره پاسپورت ، کد ملی گیرنده را وارد نمایید
 • شماره تماس ثابت - شماره تماس همراه - ایمیل - آدرس گیرنده با دقت وارد شود
 • در کدام شهر میخواهید مرسوله خود را تحویل دهید
 • به کدام شهر میخواهید مرسوله خود را ارسال نمایید
 • لیست وسایل مهم خود را جهت ارسال وارد نمایید
 • حدود وزن بار خود را وارد نمایید
 • در صورت هرگونه سوال یا درخواست ، میتوانید در این قسمت یادداشت نمایید