فاطمه زکی پور مدیریت فضای مجازی
سوابق شغلی

ایرانوکا

تحصیلات

دانشجوی پزشکی

مدارک

کارشناسی

درباره ی وی

درباره وی