کامبیز فخر توسعه دهنده نرم افزار
سوابق شغلی
  • استاد و مدیر گروه دانشگاه جهاد دانشگاهی تبریز
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه جامع
تحصیلات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

دکتری بیوانفورماتیک

مدارک
  • مقام اول کشوری در دومین مسابقات سراسری دانشگاه شریعتی تهران گیم و انیمیشن
  • مدرک زبان انگلیسی YDS از ترکیه
  • مدرک زبان ترکی استانبولی تومز