سارا محمدی پورسار مدیریت خاورمیانه
سوابق شغلی

مدیریت

تحصیلات

ارشد مدیریت

مدارک

MBA

درباره ی وی

سارا محمدی پورسار