لیست دانشگاه های منتخب ایرانوکا

متقاضیان محترم در این بخش شما می توانید به لیستی از دانشگاه ها که بر اساس کشور آنها را تفکیک کرده ایم دست یابید. همین طور شما میتوانید با ورود به صفحه هر دانشگاه در این لیست اطلاعاتی در رابطه با دانشگاه، ویژگی های و رشته های قابل تحصیل در آن دانشگاه کسب نمایید.

لوگو دانشگاه واترلو کانادا دانشگاه واترلو
York University logo کانادا دانشگاه یورک
Brock University logo کانادا دانشگاه براک
University of Toronto logo کانادا دانشگاه تورنتو
Yorkville University logo کانادا دانشگاه یورکویل

لیست کالج های منتخب ایرانوکا

متقاضیان محترم در این بخش شما می توانید به لیستی از کالج ها که بر اساس کشور آنها را تفکیک کرده ایم دست یابید. همین طور شما میتوانید با ورود به صفحه هر کالج در این لیست اطلاعاتی در رابطه با کالج ، ویژگی های و رشته های قابل تحصیل در آن کالج کسب نمایید.

Humber College logo کانادا کالج هامبر
Centennial College logo کانادا کالج سنتنیال

لیست مدارس منتخب ایرانوکا

متقاضیان محترم در این بخش شما می توانید به لیستی از مدارس که بر اساس کشور آنها را تفکیک کرده ایم دست یابید. همین طور شما میتوانید با ورود به صفحه هر مدرسه در این لیست اطلاعاتی در رابطه با مدرسه، ویژگی های و رشته های قابل تحصیل در آن مدرسه کسب نمایید.

Canada Visa کانادا هیئت مدارس

نیاز به مشاوره در زمینه ی خدمات ما دارید؟

...منتظر شنیدن صدای شما هستیم